O nama

“Termogama” doo (jednočlano deoničarsko društvo) je firma osnovana 1992. godine kao projektantsko izvođačka firma iz oblasti termoenergetskog i termotehničkog  inženjeringa, sa sedištem firme u Kragujevcu, najvećem industrijskom gradu u Srbiji. Do današnjeg dana firma se razvila u veoma moćnu firmu koja je zadržala svoju osnovnu delatnost iz oblasti projektovanja i izvođenja termoenergetskih i termotehničkih instalacija i istu proširila na konsultantske aktivnosti i upravljenje projektima, tako da svoje aktivnosti obavlja u zemlji i inostranstvu. Osnovni resursi firme su zaposlenih ljudi, kontakti koje firma poseduje u privrednom sektoru i obimna referenc lista uspešno projektovnih i izvedenih objekata. Posedujemo sve potrebne licence za obavljenje delatnosti, licencirane softvere za rad i sve neophodne papire za uspešno i konkurentno poslovanje. Svoju solventnost dokazujemo konkurentnim ponudama usluga i cilj nam je da nam se korisnik usluga vrati i proširi dobar glas.

Struktura firme je zasnovana na upravljanju po sektorima, tako da postoje dva nezavisna sektora, tehnički i komercijalno- ekonomski, sa tehničkim i finansijskim direktorima kojima upravlja generalni direktor. Tehnički sektor je zadužen za projektovanje, izvođenje radova, davanje ponuda,  bezbednosti i zdravlju na radu i svim tehničkim poslovima. Komerciajlno- ekonomski sektor obavlja poslove finansijkog poslovanja, preduzetničkih i marketinških poslova, kao i kontakta sa klijentima.

Kompanije sa kojima “Termogama” doo ima potpisane ugovore o poslovno- tehničkoj saradnji i uspešno realizovane ugovore su: “Fiat Srbija”, “Meggle Srbija”, “Delta Maxi”, “Rapp Marine Group”, “KBC Kragujevac”- Klinički Centar Kragujevac, “SwissLion”, “Zastava oružje”, “Yura”, “Simpo Šik”, “NBS”- Narodna Banka Srbije, “Nikom auto”, “Raiffeisen banka”, “Forma Ideale”, “Hemofarm”, “Rauch”, i mnogi drugi. Referenc listu projektovanih i izvedenih objekata možete videti na našem web sajtu.

Vlasnik firme je gospodin Milan Ćirović, diplomirani mašinski inženjer, koji je trenutno na poziciji Generalnog direktora distributera toplotne energije “Energetika” doo, najvećeg gradskog distributera toplotne energije u Srbiji sa preko 500 zaposlenih i snagom postrojenja od 400 MW- a. Na osnovu decenijskog uspešnog vođenja firme i realizacije mnogih projekata poverena mu je kompanija od strateškog značaja za grad i državu. Gospodin Milan Ćirović je svoja profesionalna interesovanja zasnivao na racionalizaciji energije, obnovljivim izvorima energije, optimizaciji procesa proizvodnje toplotne energije, smanjenju troškova proizvodnje toplotne energije na bazi racionalizacije primarnih troškova. Prvi je na našim prostorima uz pomoć američke firme “SlantFin” usavršio implementaciju sistema modularnih kotlarnica koje troše tri puta manje primarnog goriva za istu dobijenu snagu postrojenja. Zastupnik je malezijske firme “SGI” za srpsko tržište koja se bavi reciklažom otpadnih guma po sistemu know how firme “Petronas”. U pitanju su industrijska postrojenja koja kao tehnologiju koriste pirolizu bez ikakvih nus produkata gde se iz otpadnih guma dobija euro V dizel, benzin i asfaltna podloga. Poseduje sertifikate nemačke fabrike gorionika za rukovanje gorionicima kapaciteta do 45MW- a. Sertifikovan je za upravljanje projektima za investicije koje se dobijaju iz fondova Evropske banke i institucija evropske unije. Boravio više puta na usavršavanjima u Nemačkoj, Švajcarskoj i Belorusiji.

Direktor firme je gospodin Marko Simonović, diplomirani mašinski inženjer, koji obavlja dužnost i odgovornog projektnog inženjera u firmi. Poseduje licence Inženjerske Komore Srbije za projektovanje i izvođenje termotehničkih i termoenergetskih instalacija. Osim upravljanja firmom svoje profesionalne aktivnosti usmerava ka industrijskim sitemima i obnovljivim izvorima energije. Vršilac je tehničkih kontrola projekata urađenih po standardima inostranih zemalja kako bi se isti mogli prilagoditi domaćim standardima i po njima izvoditi objekti koji će dobiti upotrebnu dozvolu od strane nadležnih komisija. Boravio više puta na usavršavanjima u Nemačkoj i Švajcarskoj.